Иртәнге намаз уку тәртибе

Авторы – Асым Уйсал

Намазның башы һәм ният әйтү

1) Тәһарәт алгач, кыйблага карап, туры басарга һәм ният әйтергә кирәк:

“Әгүүзү билләәһи минәш-шайтаанир-раҗиим. Бисмилләәһи-рахмәәнир-рахиим. Аллаһ ризалыгы өчен иртә намазының ике рәкәгать сөннәтен (я ике рәкәгать фарызын) кылырга ният иттем ”

Ике аяк уртасында дүртбармак сыешлы ара калдырып басып, күз карашы сәҗдә кылачак урынга төбәлә.

Иртәнге намаз уку тәртибе

Тәкбир әйтү

2) Нияттән соң “Аллааһу әкбәр” дип тәкбир әйтелә, бер үк вакытта куллар колак очларына кадәр күтәрелә. Учлар кыйблага карарга тиеш. Соңыннан кулар кендек турында куела.

Тәкбир әйткәндә, хатын-кызлар кулларын иңнәренә кадәр күтәрәләр, аннан соң күкрәк өстенә куялар.

Иртәнге намаз уку тәртибе

Кыям һәм кыраат (басып тору һәм Коръән уку)

3) Тәкбир әйткәннән соң, уң кул сулы өстенә салына, баш һәм чәнчә бармаклар белән сул беләзектән тотыла.
Хатын-кызлар тәкбирдән соң уң кул өстенә сулын салып, күкрәк өстенә күтәрәләр.

Иртәнге намаз уку тәртибе

4) Моннан соң, күңелдән, “Сәнә” догасы укыла:

“Сүбхәәнәкә-ллааһүммә вә бихәмдикә вә тәбәәракәсмүкә вә тәгааләә җәддүкә вә ләә иләәһә гайрүк”.

5) Аннан “Фатыйха” сүрәсе укыла:

“Әгүүзү билләәһи минәш-шайтаанир-раҗиим. Бисмилләәһи-рахмәәнир-рахиим! Әл-хәмдү лилләәһи раббил-гааләмиин. Әр-рахмәәнир-рахииим. Мәәлики йәүмид-дииин. Иййәәкә нәгъбүдү вә иййәәкә нәстәгыйиин. Иһдинәс-сыйрааталь-мусьтәкыйииим. Сыйраатал-ләзиинә әнгамтә галәйһим, гайрил-мәгъдуууби галәйхим вәләд-дааааллииин. Әмин!”

6) “Фатыйха” сүрәсеннән соң, тагын бер кыска сүрә укыла. Мәсәлән, “Кәүсәр” сүрәсе:

“Иннәәә әгтайнәәкәл-кәусәр. Фәсалли лираббикә вәнхәръ. Иннә шәәни-әкә һүәл-әбтәръ ”.

Рөкугъ

7) Кырааттан соң(Коръәннең “Фатыйха” һәм бер кыска сурәсен укыганнан соң), “Аллааһу әкбәр” дип, рөкугъ ясала – мөселман билдән бөгелергә тиеш. Рөкугъ кылганда, баш һәм бил бер үк биеклектә, арка туры, күз карашлары аяк очына юнәлгән булырга тиеш. Терсәкләрнең турылыгын саклап, кул бармаклары белән тез капкачларын тотарга кирәк. Тезләр шулай ук туры калырга тиеш. Шул рәвештә “Сүбхәәнә раббийәл-газыйиим” дип әйтелә. Әлеге тәсбих 3, 5 , яки 7 мәртәбә кабатлана.

Иртәнге намаз уку тәртибе

Хатын-кызлар рөкугъта азрак, ирләрнең яртысына кадәр иелә. Кул чуклары тезләренә куела. Аяклар – тездән, куллар терсәктән аз гына бөгелгән була.

Кәүмә: рөкугътан тиорып, тыныч тору.

Иртәнге намаз уку тәртибе

8) Рөкугътан турайганда: “Сәмигаллааһү лимән хәмидәһ”, — дип әйтелә. Турайгач: “Раббәнәә ләкәлхәмде”,- диелә. Бераз тын торганнан соң, “Аллааһү әкбәр” дип әйтелә һәм сәҗдә кылына.

Сәҗдә

9) Сәҗдә кылганда, башта тезләр, аннан куллар, иң азактан маңгай һәм борын җиргә тидерелә. Учлар кушылган хәлдә йөз белән бер биеклектә урнашырга тиеш. Табаннар шулай ук бергә куела, ә аяк бармаклары җирдән аерылмый. Кул һәм аяк бармаклары кыйблага каратыла. Корсак – тезгә, терсәкләр җиргә һәм корсакка тиергә тиеш түгел.

Иртәнге намаз уку тәртибе

Хатын-кызлар сәҗдә кылганда җиргә терәлгән терсәкләренә йөзтүбән капланалар.

Сәҗдәдә кимендә өч тапкыр “Сүбхәәнә раббийәл-әгләә”, — дип әйтелә.

Иртәнге намаз уку тәртибе

10) “Аллааһу әкбәр” дип сәҗдәдән тору һәм хәрәкәтсез утыру ҖӘЛСӘ дип атала. Җәлсәдә бармак очларын уң якка каратылган сул аякка утырырга кирәк. Уң аяк бармаклары җиргә терәлә һәм алга юнәлтелә. Куллар тез өстенә куела. Җәләсәдә утыру вакыты “Сүбхәәнәаллаһ” дип әйтергә җитәргә тиеш.

Хатын-кызлар җәлсәдә аякларын уң якка салып утыралар.

Иртәнге намаз уку тәртибе

Шуннан соң “Аллааһу әкбәр” әйтеп, икенче сәҗдә кылына. Аның азагында шулай ук өч мәртәбә “Сүбхәәнә раббийәл-әгләә”, — дип кабатлау мәҗбүри.

Икенче рәкәгать

11) “Аллааһу әкбәр” әйтеп, бер-бер артлы җирдән маңгайны, учларны һәм тезләрне аерып, утырып тормыйча, икенче рәкәгатькә күтәреләләр. Кулларны кендек турында бер-берсе өстенә салып, кыямга басыла. Шуның белән иртәнге намазның беренче рәкәгате тәмамлана һәм икенче рәкәгать башлана.

Икенче рәкәгатьтә КЫЯМ һәм КЫРААТ

Икенче рәкәгатьтә “Сәнә” догасы укылмый. Уң кулны кендек турында сулы өстенә салып, “Бисмилләәһи-рахмәәнир-рахиим”,- дип әйтелә һәм “Фатыйха” сүрәсе, аннан тагы бер кыска сүрә яки өч аят укыла.

“Бисмилләәһи-рахмәәнир-рахиим! Әл-хәмдү лилләәһи раббил-гааләмиин. Әр-рахмәәнир-рахииим. Мәәлики йәүмид-дииин. Иййәәкә нәгъбүдү вә иййәәкә нәстәгыйиин. Иһдинәс-сыйрааталь-мусьтәкыйииим. Сыйраатал-ләзиинә әнгамтә галәйһим, гайрил-мәгъдуууби галәйһим вәләд-дааааллииин. Әмиин!”

“Әл-Ихлас” сүрәсе: “Куль һүАллааһу әхәде. Аллааһүссамәде. Ләм йәлиде. Вә ләм йүүләде. Вә ләм йәкүл-ләһүү күфүән әхәде”.

Рөкугъ

12) Аннан соң, “Аллааһу әкбәр” әйтеп, рөкугъ ясала, иелгәндә өч тапкыр “Сүбхәәнә раббийәл-газыйиим”, — дип кабатларга кирәк. Рөкугътан турайганда: “Сәмигаллааһү ләмән хәмидәһ”, — дип әйтелә. Шуннан соң “Раббәнәә ләкәл – хәмде”, — дип, бераз тын торыла һәм “Аллааһу әкбәр” әйтеп сәҗдәгә кителә.

Хатын-кызлар рөкугъта азрак, ирләрнең яртысына кадәр иелә. Кул чуклары тезләренә куела. Аяклар – тездән, куллар терсәктән аз гына бөгелгән була.

Сәҗдә

13) Сәҗдәдә кимендә өч тапкыр “Сүбхәәнә раббийәл-әгләә”, — дип әйтелә, шуннан күтәрелеп, “Аллааһу әкбәр” дип кабаттан утырырга кирәк. Соңыннан янә “Аллааһу әкбәр” әйтеп, икенче тапкыр сәҗдә кылына. Аның азагында өч мәртәбә “Сүбхәәнә раббийәл-әгләә”, — дип әйтелә.

Хатын-кызлар сәҗдә кылганда җиргә терәлгән терсәкләренә йөзтүбән капланалар.

“Әттәхиййәт”тә утыру

“Аллааһу әкбәр” әйтеп, сәҗдәдән чыккач, утырып тору “Када-и әхирә” дип атала. Ир-атлар бармак очларын уң якка каратылган сул аякка утыра. Уң аяк бармаклары җиргә терәлә һәм алга юнәлтелә. Куллар, ачык килеш, тез өстенә куела. Караш тез капкачларына юнәлтелә. Шушы хәлдә “Әттәхиййәт” догасы укыла.

Хатын-кызлар әлеге догага күчү рәвеше бераз бүтәнчәрәк. Алар бөкләнгән аякларын уңга салып, кулларын тез өстенә куеп, сул аякларына утыралар.

“Әттәхиййәт” догасы: “Әт-тәхиййәтү лилләәһи вәс-саләвәәтү вәт-таййибәәт. Әссәләәмү галәйкә әййүһән-нәбиййү вә рахмәтуллааһи вә бәракәәтүһ. Әссәләәмә галәйнәә вә галәә гыйбәәди-лләһис-саалихииин. Әшһәдү әлләә иләәһә иллә-ллааһү вә әшһәдү әннә Мухәммәдән габдуһүү вә расүүлүһ”.

“Әттәхиййәт”не укыганда, “әшһәдү әллә” сүзләре белән иман бармак күтәрелә, “иллә” дигәндә – төшә.

“Әттәхиййәт”тән соң “Салават” догасы укыла:

“Аллаһүммә салли гәләә Мөхәммәдин үә гәләә әәли Мөхәммәд, Кәмәә салләйтә гәләә Ибрааһиимә үә гәләә әәли Ибрааһиимә иннәкә Хәмиидүм Мәҗиид”.

“Аллаһүммә бәрик гәллә Мөхәммәдин үә гәләә әәли Мөхәммәд, Кәмәә бәрактә гәләә Ибрааһиимә үә гәләә әәли Ибрааһиимә иннәкә Хәмиидүм Мәҗиид”.

“Салават”тан соң “Раббәнә” догасы укыла:

“Раббәнәә әәтинә фид-дуньйәә хәсәнәтәүв-вә филәәхыйрати хәсәнәтәүв-вә кыйнәә газәәбән-нәәәръ.

Раббәнәә гъфирлии вәлә-вәлидәййә вә лил-мөэминиинә йәүмә йәкүмүл-хисаб”.

14) Әлеге догаларны укыганнан соң, башны уңга борып, һәм карашны уң иңбашка юнәлтеп: “Әссәләәмү галәйкүм вә рахмәтуллааһ”, — дип сәлам бирергә кирәк. Аннан соң, сул якка карап, янә: “Әссәләәмү галәйкүм вә рахмәтуллааһ”, — дип әйтелә.

Иртәнге намаз уку тәртибе

Иртәнге намазның сөннәте һәм фарызы шулай кылына. Фарыз намазыннан соң, Пәйгамбәребез (саллаллаһу галәйһи вә сәлам) чакыруы буенча, “Әстәгъфируллаһ”,- дип өч тапкыр кабатлана. Бу сүзләрнең мәгънәсе: “И, Аллаһ! Кылган гөнаһларымны ярлыкавыңны сорыйм!”

Иртәнге намаз уку тәртибе

Бүлешергә

Фикерләр

    5 Октябрь, 2017

    Сэрия

6 Октябрь, 2017

Гөлгенә

9 Октябрь, 2017

Чулпан

30 Октябрь, 2017

see it here

4 Ноябрь, 2017

EmeryEPS

4 Ноябрь, 2017

Digital Interactive Solutions and Touch Screen Technologies - MetroClick

5 Ноябрь, 2017

calendar templates

5 Ноябрь, 2017

Metroclick

5 Ноябрь, 2017

Health & fitness

5 Ноябрь, 2017

Health & fitness

5 Ноябрь, 2017

Health & fitness

6 Ноябрь, 2017

IMscseo.com

6 Ноябрь, 2017

Education

6 Ноябрь, 2017

http://www.divorcemind.com/divorce-attorney/

6 Ноябрь, 2017

Business

6 Ноябрь, 2017

Business

6 Ноябрь, 2017

Law

6 Ноябрь, 2017

DivorceMind

7 Ноябрь, 2017

Home Improvement

7 Ноябрь, 2017

Business

7 Ноябрь, 2017

Health

7 Ноябрь, 2017

Beauty & Fashion

7 Ноябрь, 2017

Education

7 Ноябрь, 2017

https://www.michaeljemery.com/

8 Ноябрь, 2017

click over here

8 Ноябрь, 2017

Health

8 Ноябрь, 2017

Law

8 Ноябрь, 2017

Sports

8 Ноябрь, 2017

Lockboxes and Hide-A-Keys

8 Ноябрь, 2017

Computer Aided Manufacturing

8 Ноябрь, 2017

umroh desember jakarta

9 Ноябрь, 2017

Business

9 Ноябрь, 2017

Law

9 Ноябрь, 2017

Real Estate

9 Ноябрь, 2017

Sport

9 Ноябрь, 2017

House & Home

9 Ноябрь, 2017

Business

9 Ноябрь, 2017

automobile

9 Ноябрь, 2017

marketing

9 Ноябрь, 2017

Cabinet

9 Ноябрь, 2017

Banner Health Jobs

9 Ноябрь, 2017

Business

10 Ноябрь, 2017

Ip Phone

10 Ноябрь, 2017

Beauty & Fashion

10 Ноябрь, 2017

Travel and Leisure

10 Ноябрь, 2017

Business and Finance

10 Ноябрь, 2017

Health

10 Ноябрь, 2017

Business

10 Ноябрь, 2017

Education

10 Ноябрь, 2017

Health and Fitness

10 Ноябрь, 2017

Computer and Technology

11 Ноябрь, 2017

Business and Finance

11 Ноябрь, 2017

Health and Fitness

11 Ноябрь, 2017

Travel

11 Ноябрь, 2017

Business and Finance

11 Ноябрь, 2017

Autos

13 Ноябрь, 2017

BIOS Computer

13 Ноябрь, 2017

Small Business Ideas

13 Ноябрь, 2017

Healthy Food Choices

13 Ноябрь, 2017

Desktop Computer

13 Ноябрь, 2017

Resort Deals

13 Ноябрь, 2017

Real Estate

13 Ноябрь, 2017

Travel

13 Ноябрь, 2017

Education

13 Ноябрь, 2017

Auto

13 Ноябрь, 2017

Real Estate

13 Ноябрь, 2017

Estate Sales

13 Ноябрь, 2017

Vehicles

13 Ноябрь, 2017

puppies

13 Ноябрь, 2017

fashion blog

13 Ноябрь, 2017

puzzle games

14 Ноябрь, 2017

Web Design

14 Ноябрь, 2017

Geothermal Alternative Energy

14 Ноябрь, 2017

Hybrid Battery Life

14 Ноябрь, 2017

Law Dictionary

14 Ноябрь, 2017

Health

14 Ноябрь, 2017

Opportunity

14 Ноябрь, 2017

Sports

14 Ноябрь, 2017

Home Improvement

14 Ноябрь, 2017

Real Estate Trends

14 Ноябрь, 2017

Home Improvement

14 Ноябрь, 2017

Management Jobs

14 Ноябрь, 2017

Educational Requirements

15 Ноябрь, 2017

Bathroom Renovation Ideas

15 Ноябрь, 2017

Business

15 Ноябрь, 2017

Business

15 Ноябрь, 2017

Business

15 Ноябрь, 2017

Business

16 Ноябрь, 2017

Health

16 Ноябрь, 2017

Business

16 Ноябрь, 2017

Business

16 Ноябрь, 2017

Business

16 Ноябрь, 2017

News

17 Ноябрь, 2017

News

17 Ноябрь, 2017

Health

17 Ноябрь, 2017

Health

17 Ноябрь, 2017

Health

17 Ноябрь, 2017

New Business

17 Ноябрь, 2017

News

18 Ноябрь, 2017

Business Is Business

18 Ноябрь, 2017

Education

19 Ноябрь, 2017

Money

19 Ноябрь, 2017

Industrial Design

19 Ноябрь, 2017

Travel Agency

20 Ноябрь, 2017

shopping channel

20 Ноябрь, 2017

Salmon Cake

20 Ноябрь, 2017

technology

20 Ноябрь, 2017

technology

20 Ноябрь, 2017

Business Checks

5 Апрель, 2018

outyrusj

7 Апрель, 2018

otfrfefd

1 Май, 2019

Google

8 Май, 2019

weird dildo

11 Май, 2019

increase penis

20 Май, 2019

anal sex lubricants

22 Май, 2019

gay glans ring

26 Май, 2019

waterproof vibrator

26 Май, 2019

vagina dilator

26 Май, 2019

anal sex for gays

27 Май, 2019

porn city

1 Ноябрь, 2019

Mesothelioma

3 Ноябрь, 2019

robux codes

4 Ноябрь, 2019

apps download for windows 10

4 Ноябрь, 2019

multivibrator

5 Ноябрь, 2019

huge dildo

5 Ноябрь, 2019

asmr dildo

7 Ноябрь, 2019

blackhat seo links

8 Ноябрь, 2019

토토웹사이트

8 Ноябрь, 2019

organic seeds

10 Ноябрь, 2019

katmovies

11 Ноябрь, 2019

우리카지노

12 Ноябрь, 2019

예스카지노

13 Ноябрь, 2019

PORNHUB

13 Ноябрь, 2019

web designing

14 Ноябрь, 2019

viagra men

15 Ноябрь, 2019

cbd oil

15 Ноябрь, 2019

TSUE

20 Ноябрь, 2019

thrusting massager for women

20 Ноябрь, 2019

Maui

21 Ноябрь, 2019

Press release

12 Март, 2020

coinchomp

14 Март, 2020

download mp3

15 Март, 2020

fake id website

15 Март, 2020

Thc vape juice

18 Март, 2020

Dank carts

20 Март, 2020

best thrusting vibrator

20 Март, 2020

CBD

21 Март, 2020

CBD

21 Март, 2020

CBD

21 Март, 2020

CBD

21 Март, 2020

CBD

22 Март, 2020

CBD

22 Март, 2020

CBD

22 Март, 2020

how to use dildo

23 Март, 2020

CBD for sale

23 Март, 2020

buy CBD oil

23 Март, 2020

CBD for sale

23 Март, 2020

CBD oil

23 Март, 2020

best CBD oil

24 Март, 2020

CBD for sale

24 Март, 2020

butt plugs

24 Март, 2020

best CBD

24 Март, 2020

cbd products

25 Март, 2020

best cbd oil

27 Март, 2020

free pc games download

28 Март, 2020

nill

30 Март, 2020

dildo review

30 Март, 2020

THC Oil

30 Март, 2020

CBD topical

30 Март, 2020

home

31 Март, 2020

Kingpen

1 Апрель, 2020

cannabis culture

Фикер өстәргә